Hållbarhet, Undervisning, Vetenskaplighet

Ola Uhrqvist från Lärandevision kommer under ett år framöver arbeta deltid på Linköpings universitet, Institutionen för Beteendevetenskap och Lärande. Arbetsuppgifterna innehåller Lärande för hållbar utveckling, metodkurser och uppsatshandledning. För Lärandevision är det en värdefullt med nära kontakter och utbyte med en stort lärosäte för att hålla våra kunskaper uppdaterad med aktuell forskning.

Uppföljning/utveckling

Under läsåret 17/18 har Berzeliusskolans gymnasium arbetat med bedömningsutveckling med handledning av Lisa Carlsson. Skolan mål med arbetet har varit att 1) utveckla ett mer professionellt och gemensamt språk kring bedömningens alla dimensioner, 2) effektivisera lärandeprocessen hos eleverna och 3) minska på arbetsbelastningen hos personalen.  Igår hölls en avslutande workshop kring dessa viktiga frågor.

Inspiration, Uppföljning/utveckling

Idag håller Ola Uhrqvist fortbildning kring utvecklingsprojektet skola och meningsfullhet för gymnasielärarna på Folkungaskolan i Linköping. Föreläsningen bygger på en studie om elever och lärares berättelser om när skolan är meningsfull.

Hållbarhet, Inspiration

Idag var Ola Uhrqvist på Lärandevision på Tornhagsskolan för att hjälpa lärare att implementera Lärande för Hållbar Utveckling som en plattform för undervisning med målet att träna helhetssyn och handlingskompentens. Spännande att testa hur användbar EPOSEA-modellen är utanför de hållbarhetsfrågor den utvecklades för.