Hållbarhet, Undervisning, Vetenskaplighet

Ola Uhrqvist från Lärandevision kommer under ett år framöver arbeta deltid på Linköpings universitet, Institutionen för Beteendevetenskap och Lärande. Arbetsuppgifterna innehåller Lärande för hållbar utveckling, metodkurser och uppsatshandledning. För Lärandevision är det en värdefullt med nära kontakter och utbyte med en stort lärosäte för att hålla våra kunskaper uppdaterad med aktuell forskning.

Uppföljning/utveckling

Under läsåret 17/18 har Berzeliusskolans gymnasium arbetat med bedömningsutveckling med handledning av Lisa Carlsson. Skolan mål med arbetet har varit att 1) utveckla ett mer professionellt och gemensamt språk kring bedömningens alla dimensioner, 2) effektivisera lärandeprocessen hos eleverna och 3) minska på arbetsbelastningen hos personalen.  Igår hölls en avslutande workshop kring dessa viktiga frågor.