Uppföljning/utveckling

Resultaten från den vetenskapliga uppföljningen av skolutvecklingsprogrammet KNUT 3 har publicerats. Det är en berättelse om vad en transformativ inriktning på utbildningens genomförande kan innebära för skolutveckling och möjligheter till meningsfullt lärande. Huvudförfattare till rapporten är Anders Jidesjö och från Lärandevision medverkade Ola Uhrqvist i studien.

Undervisning, Vetenskaplighet

Under maj månad har Jimi Nilsson och Ola Uhrqvist undervisat studenter på Campus i12 i vetenskapliga arbetssätt. Centralt i undervisningen har varit att visa vetenskapligt arbete som den del i en pågående diskussion mellan experter på ett visst område. Målet har därför varit att träna studenterna så att de närmar sig förmågan att göra ett effektivt inspel i sådana diskussioner.