Uppföljning/utveckling

Som en del i utvärderingen av arbetet med Tjejresan och andra projekt med syfte att öka, eller snarare bibehålla. tjejers intresse för teknik och naturvetenskapliga utbildningar deltar nu Ola Uhrqvist från Lärandevision i arbetet med att omsätta den data som samlades till vetenskapliga publikationer. Arbetet innebär ett fortsatt samarbete med Anders Jidesjö och Annika Björn på Linköpings Universitet.

Inspiration

Lisa Carlsson och Ola Uhrqvist avslutar denna inspirationsdag med tankar om vad och hur elever och lärare behöver kunna för att möta de stora utmaningar som våra samhällen står inför. Presentationen bygger på våra erfarenheter från arbetet med den nationella spetsutbildningen i Hållbar utveckling och frågar sig hur vi kan lära eleverna förstå en tid där människan blivit en förändrande kraft som matchar de stora geologiska processerna.