Inspiration

Lärandevision föreläser på Vetenskapsdagen vid Linköpings universitet 20151001

Lisa Carlsson och Ola Uhrqvist avslutar denna inspirationsdag med tankar om vad och hur elever och lärare behöver kunna för att möta de stora utmaningar som våra samhällen står inför. Presentationen bygger på våra erfarenheter från arbetet med den nationella spetsutbildningen i Hållbar utveckling och frågar sig hur vi kan lära eleverna förstå en tid där människan blivit en förändrande kraft som matchar de stora geologiska processerna.

Leave a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *