Vetenskaplighet

Lärandevison föreläser på ”Controlling Environments” på Oxford school of Geography and Environment 20151015

Ola Uhrqvist föreläser och diskuterar sitt avhandligsarbete om hur simuleringar av globala miljöförändringar påverkat förståelsen av vår planet, vilka vi är och rimligheten i olika lösningar.

Leave a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *