Uppföljning/utveckling

Tillsammans med skolforskaren Anders Jidesjö på Linköpings Universitet har Lärandevision fått i uppdrag av WWF att utvärdera organisationens arbete med undervisningsmaterialet ”Vår Stad 2030”. Resultaten publiceras före sommaren.