Hållbarhet, Undervisning

SMHI, forskare på TEMA-Miljöförändring och andra utvecklar Serious gaming för att stötta förståelsen av klimatförändringar och klimatanpassning. Främst genom att låta deltagare hantera olika scenarier uppbyggda i Minecraft och sedan reflektera kring utfallen. Under maj och juni kommer Ola delta i arbetet med att anpassa dessa scenarier till undervisning på högstadiet och gymnasiet.

Hållbarhet, Inspiration

Ola håller 24/5 en inspirationsföreläsning för lärarna på Ekkälleskolan utifrån arbetet med ”Handling för hållbarhet”. Föreläsningen tar upp vikten av väl genomtänkta och strukturerade berättelser för att hjälpa elever och lärare att se komplexa sambanden som behöver förstås i lärande för hållbar utveckling. Här lyfts EPOSEA-modellen fram som ett stödjande tankemodell.