Hållbarhet, Inspiration

Inspirationsföreläsning på Ekkälleskolan

Ola håller 24/5 en inspirationsföreläsning för lärarna på Ekkälleskolan utifrån arbetet med ”Handling för hållbarhet”. Föreläsningen tar upp vikten av väl genomtänkta och strukturerade berättelser för att hjälpa elever och lärare att se komplexa sambanden som behöver förstås i lärande för hållbar utveckling. Här lyfts EPOSEA-modellen fram som ett stödjande tankemodell.

Leave a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *