Undervisning, Vetenskaplighet

Utökat engagemang i vetenskapliga arbetsformer på CampusI12

Lärandevisions engagemang i undervisning för vetenskapliga arbetsformer utökas i höst. Under v.46-04 kommer Ola och Jimi ansvara för studenternas förberedelser och genomförande av sina examensarbeten.

Leave a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *