Undervisning, Vetenskaplighet

Vetenskapsfilosofins historia för blivande lärare Naturkunskap

Idag leder Ola Uhrqvist på Lärandevision det första av två seminarier om vetenskapsfilosofins historia för blivande Naturkunskapslärare som läser på Linköpings universitet. Fokus ligger på vetenskaplig kunskaps historiska karaktär och hur denna kan göras intressant i klassrummet.

Leave a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *