Uppföljning/utveckling

Medveten bedömningspraktik effektiviserar elevers lärande och minskar lärarnas arbetsbelastning

Under läsåret 17/18 har Berzeliusskolans gymnasium arbetat med bedömningsutveckling med handledning av Lisa Carlsson. Skolan mål med arbetet har varit att 1) utveckla ett mer professionellt och gemensamt språk kring bedömningens alla dimensioner, 2) effektivisera lärandeprocessen hos eleverna och 3) minska på arbetsbelastningen hos personalen.  Igår hölls en avslutande workshop kring dessa viktiga frågor.

Leave a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *