Hållbarhet, Undervisning, Vetenskaplighet

Ola Uhrqvist från Lärandevision kommer under ett år framöver arbeta deltid på Linköpings universitet, Institutionen för Beteendevetenskap och Lärande. Arbetsuppgifterna innehåller Lärande för hållbar utveckling, metodkurser och uppsatshandledning. För Lärandevision är det en värdefullt med nära kontakter och utbyte med en stort lärosäte för att hålla våra kunskaper uppdaterad med aktuell forskning.

Hållbarhet, Inspiration

Idag var Ola Uhrqvist på Lärandevision på Tornhagsskolan för att hjälpa lärare att implementera Lärande för Hållbar Utveckling som en plattform för undervisning med målet att träna helhetssyn och handlingskompentens. Spännande att testa hur användbar EPOSEA-modellen är utanför de hållbarhetsfrågor den utvecklades för.