Hållbarhet, Undervisning

SMHI, forskare på TEMA-Miljöförändring och andra utvecklar Serious gaming för att stötta förståelsen av klimatförändringar och klimatanpassning. Främst genom att låta deltagare hantera olika scenarier uppbyggda i Minecraft och sedan reflektera kring utfallen. Under maj och juni kommer Ola delta i arbetet med att anpassa dessa scenarier till undervisning på högstadiet och gymnasiet.