Undervisning, Vetenskaplighet

Under maj månad har Jimi Nilsson och Ola Uhrqvist undervisat studenter på Campus i12 i vetenskapliga arbetssätt. Centralt i undervisningen har varit att visa vetenskapligt arbete som den del i en pågående diskussion mellan experter på ett visst område. Målet har därför varit att träna studenterna så att de närmar sig förmågan att göra ett effektivt inspel i sådana diskussioner.