Uppföljning/utveckling

Under läsåret 17/18 har Berzeliusskolans gymnasium arbetat med bedömningsutveckling med handledning av Lisa Carlsson. Skolan mål med arbetet har varit att 1) utveckla ett mer professionellt och gemensamt språk kring bedömningens alla dimensioner, 2) effektivisera lärandeprocessen hos eleverna och 3) minska på arbetsbelastningen hos personalen.  Igår hölls en avslutande workshop kring dessa viktiga frågor.

Inspiration, Uppföljning/utveckling

Idag håller Ola Uhrqvist fortbildning kring utvecklingsprojektet skola och meningsfullhet för gymnasielärarna på Folkungaskolan i Linköping. Föreläsningen bygger på en studie om elever och lärares berättelser om när skolan är meningsfull.