Uppföljning/utveckling

Tillsammans med skolforskaren Anders Jidesjö på Linköpings Universitet har Lärandevision fått i uppdrag av WWF att utvärdera organisationens arbete med undervisningsmaterialet ”Vår Stad 2030”. Resultaten publiceras före sommaren.

Uppföljning/utveckling

Som en del i utvärderingen av arbetet med Tjejresan och andra projekt med syfte att öka, eller snarare bibehålla. tjejers intresse för teknik och naturvetenskapliga utbildningar deltar nu Ola Uhrqvist från Lärandevision i arbetet med att omsätta den data som samlades till vetenskapliga publikationer. Arbetet innebär ett fortsatt samarbete med Anders Jidesjö och Annika Björn på Linköpings Universitet.

Uppföljning/utveckling

Resultaten från den vetenskapliga uppföljningen av skolutvecklingsprogrammet KNUT 3 har publicerats. Det är en berättelse om vad en transformativ inriktning på utbildningens genomförande kan innebära för skolutveckling och möjligheter till meningsfullt lärande. Huvudförfattare till rapporten är Anders Jidesjö och från Lärandevision medverkade Ola Uhrqvist i studien.