Hållbarhet, Undervisning, Vetenskaplighet

Ola Uhrqvist från Lärandevision kommer under ett år framöver arbeta deltid på Linköpings universitet, Institutionen för Beteendevetenskap och Lärande. Arbetsuppgifterna innehåller Lärande för hållbar utveckling, metodkurser och uppsatshandledning. För Lärandevision är det en värdefullt med nära kontakter och utbyte med en stort lärosäte för att hålla våra kunskaper uppdaterad med aktuell forskning.

Undervisning, Vetenskaplighet

Den här veckan är final för arbetet med årets upplaga av vetenskapliga arbetsformer i Eksjö. De senaste veckorna har Jimi Nilsson och Ola Uhrqvist handlett 50-talet tappra studenter i sina ex-jobb. Målet är 31 uppsatser på B-nivå.

Undervisning, Vetenskaplighet

Under maj månad har Jimi Nilsson och Ola Uhrqvist undervisat studenter på Campus i12 i vetenskapliga arbetssätt. Centralt i undervisningen har varit att visa vetenskapligt arbete som den del i en pågående diskussion mellan experter på ett visst område. Målet har därför varit att träna studenterna så att de närmar sig förmågan att göra ett effektivt inspel i sådana diskussioner.