Hållbarhet-Vetenskaplighet-Skolutveckling

HÅLLBARHET

Vår övertygelse är att utbildning för att kunna vara en del av lösningen på dagens och framtidens utmaningar måste utveckla individens förmåga att sätta in enskilda fenomen i sammanhang där både individ, samhälle och natur spelar viktiga roller för förståelsen. Lärande om hållbar utveckling är viktigt. Samtidigt är lärande för hållbar utveckling för oss en nyckel för att träna individens förmåga att se helheter, utveckla lösningar på problem och engagera sig i världen utanför studiemiljön.

VETENSKAPLIGHET

Vetenskaplighet är metodisk undersökning, bevisföring samt träning i rapportskrivande. På Lärandevision tar vi oss an vetenskaplighet som ett förhållningssätt för att skapa och använda kunskap på ett klokt och nyfiket, utforskande sätt. Förmågan att känna trygghet i självständiga ställningstaganden bygger på beprövat förtroende för den egna kunskapen. Här ser vi en tydlig koppling mellan vetenskapliga tankestilar och ett identitetsbyggande på vägen mot utvecklingen av kritiskt reflekterande individer.

SKOLUTVECKLING

Vår erfarenhet är att framgångsrik utbildning i hållbarhet och vetenskaplighet förutsätter välutvecklade samarbeten mellan lärarna inom en stödjande organisation. Därför är stöd i utvecklingen av arbetsformer en viktig del av Lärandevisions arbete. Stödet riktas till enskilda arbetsgrupper så väl som till hela skolor.
Eftersom det tar lång tid för en organisations kultur att växa fram utgår vi alltid från utveckling av den nuvarande organisationen.