Om oss

Lärandevision är… Lisa, Jimi, Ambjörn och Ola

Lärandevision erbjuder fortbildning och utveckling av undervisning med inriktning mot miljö, hållbarhetsfrågor och vetenskapliga arbetsformer och har över tio års erfarenhet av utbildningsvärlden, från grundskola till masterutbildning. Mot bakgrund av lång praktisk erfarenhet utvecklar vi på Lärandevision nya former för föreläsningar, undervisning och arbete med övergripande samhällsfrågor.

Inom ramen för våra tjänster erbjuder vi utbildnings- och utvecklingstjänster som stärker skolors och universitets förmåga att undervisa för att finna lösningar på de utmaningar som våra samhällen och livsstilar står inför utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt.

Lärandevision – uppdrag i urval

 • Hållbarhet, vetenskapliga metoder och kommunikation
  (Campus I12, Jönköpings högskola)
 • Klimatanpassning för skolan
  (SMHI)
 • Handling för hållbarhet – EPOSEA-modellen
  (Linköpings kommun)
 • Utvärdering av utbildningsmaterialet “Vår stad 2030”
  (WWF)
 • Metod och vetenskap
  (Uppsala universitet)
 • EU and the Cultural Industry Policy
  (BIMM, Bristol och London)

Ola Uhrqvistolagymnasielärare i Historia, Filosofi, Hållbart samhällsbyggande och Religion samt förstelärare med uppdrag att utveckla strategier för att öka elevernas känsla av meningsfullhet i skolan.

Doktor i Miljövetenskap med särskild expertis i att studera hur miljöproblem förstås i gränslandet mellan kunskap, makt och identitet.

Skapade och har varit lärare vid Spetsutbildningen för Hållbar utveckling i Linköping. Undervisar ibland på Linköpings universitet.

jimiJimi Nilsson, gymnasielärare i Samhällskunskap, Geograf och Miljöpolitik.

Doktor i Ekonomisk geografi inriktad mot globala resurs- och tjänsteflöden, med särskild expertis om kulturindustriella marknader.

Skapade och har varit lärare på Spetsutbildningen för Hållbar utveckling i Linköping. Har undervisat vid universiteten i Linköping, Uppsala och Göteborg samt vid BIMM i Bristol och London.

Lisa Carlsson gymnasielärare i Biologi, Kemi, Hållbart samhällsbyggande och Miljö- och energikunskap samt förstelärare med fokus plisaå Lärande för hållbar utveckling.

Fick Ingvar Lindqvist priset som Sveriges bästa biologilärare 2013, bland annat för arbetet med att koppla Biologi till aktuella samhällsfrågor.

Skapade och har varit lärare vid Spetsutbildningen för Hållbar utveckling i Linköping. Har varit adjunkt vid Linköpings universitet.

Ambjörn Furenhed, gymnasielärare i filosofi och svenska samt förstelärare med uppdrag att leda och utveckla kollegialt lärande och coachning.

Författare till boken Effektiv undervisning, meningsfullt lärande (NoK 2016, med Simon Hjort).

Driver familjegården Harstorp 4 där samspelet mellan människor, djur och växter är kärnan i ett hållbart lantbruk med fokus på jordförbättring, småskalig livsmedelsproduktion och kunskapsspridning.