Inspiration, Uppföljning/utveckling

Idag håller Ola Uhrqvist fortbildning kring utvecklingsprojektet skola och meningsfullhet för gymnasielärarna på Folkungaskolan i Linköping. Föreläsningen bygger på en studie om elever och lärares berättelser om när skolan är meningsfull.

Hållbarhet, Inspiration

Idag var Ola Uhrqvist på Lärandevision på Tornhagsskolan för att hjälpa lärare att implementera Lärande för Hållbar Utveckling som en plattform för undervisning med målet att träna helhetssyn och handlingskompentens. Spännande att testa hur användbar EPOSEA-modellen är utanför de hållbarhetsfrågor den utvecklades för.

Undervisning, Vetenskaplighet

Den här veckan är final för arbetet med årets upplaga av vetenskapliga arbetsformer i Eksjö. De senaste veckorna har Jimi Nilsson och Ola Uhrqvist handlett 50-talet tappra studenter i sina ex-jobb. Målet är 31 uppsatser på B-nivå.