Uppföljning/utveckling

Som en del i utvärderingen av arbetet med Tjejresan och andra projekt med syfte att öka, eller snarare bibehålla. tjejers intresse för teknik och naturvetenskapliga utbildningar deltar nu Ola Uhrqvist från Lärandevision i arbetet med att omsätta den data som samlades till vetenskapliga publikationer. Arbetet innebär ett fortsatt samarbete med Anders Jidesjö och Annika Björn på Linköpings Universitet.

Inspiration

Lisa Carlsson och Ola Uhrqvist avslutar denna inspirationsdag med tankar om vad och hur elever och lärare behöver kunna för att möta de stora utmaningar som våra samhällen står inför. Presentationen bygger på våra erfarenheter från arbetet med den nationella spetsutbildningen i Hållbar utveckling och frågar sig hur vi kan lära eleverna förstå en tid där människan blivit en förändrande kraft som matchar de stora geologiska processerna.

Uppföljning/utveckling

Resultaten från den vetenskapliga uppföljningen av skolutvecklingsprogrammet KNUT 3 har publicerats. Det är en berättelse om vad en transformativ inriktning på utbildningens genomförande kan innebära för skolutveckling och möjligheter till meningsfullt lärande. Huvudförfattare till rapporten är Anders Jidesjö och från Lärandevision medverkade Ola Uhrqvist i studien.

Undervisning, Vetenskaplighet

Under maj månad har Jimi Nilsson och Ola Uhrqvist undervisat studenter på Campus i12 i vetenskapliga arbetssätt. Centralt i undervisningen har varit att visa vetenskapligt arbete som den del i en pågående diskussion mellan experter på ett visst område. Målet har därför varit att träna studenterna så att de närmar sig förmågan att göra ett effektivt inspel i sådana diskussioner.