Tjänster

Vad Lärandevision kan göra för er…

Baserat på över 10 års arbete med undervisningsutveckling har vi tagit fram tre typer av tjänster. Utifrån ett tvärvetenskapligt förhållningssätt till kunskap bidrar de till skolors arbete med vetenskapliga arbetsformer och hållbar utveckling.

Breda paketet – föreläsningar för personalutveckling

Utifrån våra erfarenheter av ämnesintegrering och den organisation som krävs erbjuder vi både inspirations- och fördjupande föreläsningar. Med hela skolans personal som målgrupp lyfter vi fram aktuella diskussioner inom vetenskap, politik och didaktik för hållbar utveckling. Våra erfarenheter av arbetsformer för lyckad ämnesintegrering omfattar organisatoriska lösningar, projektform som arbetsmetod samt undervisningens upplägg utifrån projektmetodiken och vetenskapliga arbetsformer. Vårt breda paket kan anpassas från en timme till en heldag.

Fördjupande paketet – Workshops för personal- och utbildningsutveckling

Våra tvådagarsworkshops erbjuder fördjupning med inriktning utifrån önskemål. Här arbetar grupper om 6-12 pedagoger – exempelvis arbetslag eller ämneslag – utifrån vardagens praktiska behov. Med hjälp av vår modell för kollegial kursutveckling och lärande nås större djup vad gäller innehåll, utformning och bedömning. Med sig tillbaka till skolan har lärargruppen ett väl utarbetat studiematerial, en modell för fortsatt utveckling och ett kollegialt nätverk för framtida samarbete. Vi tar emot grupper från enskilda skolors ämnes- och arbetslag men samlar också lärare från olika skolor.

Även skolledningsgrupper erbjuds workshopmöjligheter med fokus på organisation av personal och utformning av program för ett tvärvetenskapligt arbetssätt.

Stödjande paketet – Undervisning och utvärdering

Många utbildningar vill erbjuda sina elever/studenter fördjupningar inom hållbar utveckling och vetenskapliga arbetsformer men saknar resurser för att planera och genomföra detta. Därför genomför vi kortare uppdrag i form av direkt undervisning inom dessa områden, specifika föreläsningar eller en serie föreläsningar inom önskat arbetsområde. Detta paket omfattar också möjligheten att utgöra undervisning i form av exkursioner/fältstudier i frågor som berör hållbar utveckling.

Naturligtvis anpassas uppläggen för olika utbildningars behov.